MALE CLIMBERS

Camelback Mountain Climbers

Become a Camelback Climber and view times of the fastest climbers in Phoenix. Speedster or not, go ahead scroll down & post your time, as just reaching the summit is a heck of an accomplishment – (prove it with merchandise). Click here for information or pictures of the Echo Canyon and Cholla trails. Don’t want to hike it alone? We’ll guide you up!

Name Age Echo Canyon Ascent Cholla Ascent
Allan jiji NA 15:58 NA
JJ Miller 19 16:02 NA
Lewis Elliot 28 16:20 NA
Kareem Ali 22 16:30 NA
Julio Zuniga 18 17:00 NA
Albert Shank 30 17:08 NA
Philip Livingood 18 17:09 18:16
Joshua Lobo 45 17:10 NA
Brandon Delgrosso 39 NA 17:27
Jonah Saya 18 17:58 NA
James Bakalar 40 18:42 NA
Mike Schneider 30 18:52 22:00
David Metzler 40 19:06 20:08
Cristian Oprescu 40 19:07 NA
Nate Rath 34 19:15 NA
Jason Wolfe 34 19:25 18:50
Doug Lange 36 19:20 NA
Johnny Steele 27 19:45 NA
Ian Kraut 45 19:53 NA
Ryan Hegger 30 20:00 NA
Vidal Cardoso  36 20:00 NA
Grandpa Jim 51 20:18 22:31
John Clever 33 20:29 NA
Andy Blow 35 20:59 NA
Irvin 22 21:00 NA
Frank Saya 51 21:00 NA
Walon Pierce 21 21:05 NA
Brendon Kahn 27 21:11 NA
Stephen Sperry 23 21:20 NA
Dave Schwellinger 42 21:21 24:56
Cameron Blaauw 27 21:21 NA
Case Coniglio 26 21:25 NA
Troy Skinner 29 21:28 NA
Andrew Ditchey 23 21:30 NA
Andrew Ditchey 23 21:30 NA
Joe Ziegenfuss NA 21:30 NA
Dylan Ziegenfuss 13 21:35 NA
Joe Ziegenfuss 46 21:37 NA
John C 45 21:38 NA
John Collins 38 21:39 NA
Richie Gulner 21 21:48 NA
Greg White 47 21:52 NA
Jon P. 40 22:00 NA
Bobby Klingler 27 22:02 24:00
Steve Moten 39 22:04 NA
Jon-Erik Nissen 21 22:05 NA
Nantas Sodano 30 22:06 NA
Joe Ziegenfuss 39 22:07 NA
Evan Kacmarynski 25 22:11 NA
Colin J. Veitch 24 22:12 NA
Craig Nelson 28 22:17 NA
Armando Soria 36 22:25 NA
Jeremy Larson 31 NA 22:25
Richard P. Smith Jr. 28 22:30 NA
Tommy Richards 33 22:34 24:05
Mark S 57 22:35 NA
Lyndon Taylor II 18 22:41 NA
Gary Kravetz 45 22:49 NA
Michael T. Morrison 44 22:53 NA
Daniel Coccia 33 23:01 27:35
Dean Krawczykowski 27 23:21 NA
Jim Steg 53 23:22 NA
Trent Cox 30 23:23 NA
Derek Miller 37 23:30 NA
Brent Stone 28 23:33 NA
Victor Aguilar 42 23:40 NA
Ben Krucina NA 23:35 NA
Joe Tropple 27 23:43 NA
Jeff Griffin 23 23:47 NA
Evan Fretz 27 23:53 NA
Rick Wells 26 23:55 NA
Zack Curcija 29 23:58 NA
Richard Doane 28 24:00 NA
Jose Orellana 31 NA 24:00
Kevin Lusk 37 24:00 NA
Meir Alfasi 53 24:00 23:30
Don McShanog 57 24:01 NA
Auden Leyva 29 24:06 NA
Tarka L’Herpiniere 36 24:06 NA
Gregory Ryan 42 24:13 NA
Jordan Simmonds 41 24:13 NA
Blake Barrett 21 24:15 NA
Justin Fahringer 27 NA 24:17
Scott Bosacker 49 24:20 NA
Steve Larson 46 24:22 NA
Will Edwards 19 24:25 NA
Chris Hansen 32 24:30 NA
Brian Vanderheiden 40 24:35 28:00
Steve Hancock 49 24:35 NA
Isaac Berlin 33 24:48 28:26
Jim Webb 34 24:56 29:45
Jacob Robinson 34 NA 24:57
Cody McDonald 25 25:00 NA
Alex Bickle 27 25:00 NA
Jim Pope 46 25:00 NA
Michael Langlois 61 25:00 NA
P.J. Schonaerts 26 25:10 NA
Leo La Marca 50 25:12 NA
Steve Sasman 41 25:29 NA
Alejandro Morales 41 NA 25:30
Bob Simeon 43 NA 25:32
Tim Mains NA 25:34 NA
CK Chung 38 NA 25:46
Chad Nelson 32 25:50 NA
Sean McManus 22 25:54 NA
Michael Gross 24 25:58 NA
Jeff Boresz 24 26:00 NA
Marco Espinoza 25 26:00 NA
Conor Colgan 31 26:00 NA
Brad Larson 33 26:00 NA
Meir Alfasi 49 NA 26:00
Bryce Schimmers 22 NA 26:00
Michael Nalevaiko 47 26:08 25:24
Ken Snyder 50 26:15 NA
Dave Leonard 31 26:20 NA
Todd Purdin 32 26:20 NA
Michael Fluture NA 26:21 NA
John Zamora 30 26:22 NA
Isaac King 28 26:25 NA
Tim Gomez 38 26:28 NA
John Mack 43 26:32 NA
Bryan Hughes 35 26:35 31:08
Mike Newhard 27 26:36 NA
Ming Hwang 38 NA 26:39
Keith Guinta 52 26:40 NA
Mike Ryan 52 NA 26:40
Jason Alben 37 26:40 NA
Joe Tropple 25 26:40 NA
Kim Ferguson 26 NA 53:00
Shuguang Deng 57 26:57 NA
Dustin Kirby 23 27:00 NA
Brian Slayton 24 27:03 NA
Stefan Lackner NA 27:04 NA
Steve Baker 53 27:09 NA
Al Dubrowa 51 27:10 NA
Chad Spring NA NA 27:10
Justin Marrujo 26 27:15 NA
Michael Morgan NA 27:15 NA
Ricky Perry 30 27:25 NA
Bob Reynolds 55 NA 27:30
Timothy S 30 27:30 NA
Alan Karcich 63 NA 27:34
Garrett Oliverson 31 NA 27:40
Adam Henderson 23 27:55 NA
Mark Holland 54 28:00 32:00
Evan K 27 28:00 NA
Dylan Spitzer 34 NA 28:00
Matt Gessel 39 28:04 NA
Ashton Eldridge 36 28:10 28:44
Jim Ortner 53 28:10 30:04
Sean Tanghe 48 28:11 NA
Rick Wade 56 28:11 NA
Ken Parker 56 28:13 NA
Gary Grassle 52 NA 28:17
R Fischer 53 NA 28:20
Gary Berlin 61 NA 28:24
Martin Mlachak 19 28:27 NA
Jason Smyer 43 33:15 28:37
Jordan R. 24 28:43 20:08
Jeff Clark 28 28:45 NA
Coach Brice Williams 23 28:52 NA
Ron Klepko 61 29:00 NA
Bill Hudson 57 29:18 NA
Scott Grom 50 29:29 NA
Trent Neisen 27 29:31 NA
Ranga Thimmanna 38 29:32 NA
Dave Norehad 49 29:32 NA
Dierk Seeburg 54 NA 29:33
Jeff Clemmer 49 29:35 NA
Adam Henderson 21 29:35 NA
Keith Dunn 40 29:40 NA
Stephen Schiedel 51 29:42 NA
Jason Glashan 39 29:45 28:29
Shane Kravetz 15 29:50 NA
Felipe Fortun 40 29:50 NA
Mike Rosenthal 50 NA 29:51
Tristan Diaz 19 29:52 NA
Michael B. Montpetit 34 30:00 35:00
Ron Klepko 60 30:00 NA
Loren Green 18 30:00 NA
Ali Arif 29 30:06 NA
Jake Bettencourt 18 NA 30:06
Ryan St. John 28 30:15 NA
Jim Cadman 65 30:15 NA
Will Haines 16 30:21 NA
Brian Zalewski 30 30:24 NA
Robert Lawrence Thomas 42 30:30 NA
Allen Foos 52 30:35 NA
Don Kushner 57 30:45 NA
Austin Edwards 19 30:51 NA
Mike Diederich 46 30:55 NA
Caleb Marsh 13 31:00 NA
Andrew Milward 34 31:01 NA
Todd Nelson 30 NA 31:15
Nick Weitekamp 31 31:20 NA
Mark Hult 50 31:30 NA
Pat Magnesen 35 31:33 NA
Joel Gilbert 49 31:37 NA
Scott Kruis 60 31:47 NA
Jeff Gorgichuk 47 31:49 32:17
Sam Camilli 31 31:55 NA
Brant Copen 22 32:00 NA
Matthew Walsh 38 32:00 NA
Jason Smyer 41 36:00 32:00
Luke Simmonds 9 32:00 NA
Tim Eble NA 35:16 32:02
Braden Peterson 31 32:37 NA
Zach Levy 21 32:40 NA
Chris Vedeler 44 NA 32:49
Rudy Maldonado 37 32:55 NA
Neal R 27 33:00 NA
Matt Shields 35 38:00 33:00
Gene 48 33:00 NA
Randall Lunt 26 NA 33:16
Dave Rosol 66 33:20 NA
Allan Nieva 37 NA 33:27
Cliff Munoz 36 33:28 NA
Bryan Connolly 25 33:30 NA
Jason Neese 33 33:45 NA
Dan Moat 44 33:49 NA
Dierk 45 33:49 NA
Jamie Fields 37 34:00 NA
Baker Mckonly NA 34:00 NA
Mel Zawadzki 39 34:20 NA
Todd Miller 34 34:24 NA
Mark Lukan 57 34:30 NA
Terry Griffith 50 34:37 NA
Nolan R. 17 34:47 NA
Adam Borick NA NA 34:58
Cesar Lopez 27 35:00 NA
Shaun Ringelberg 31 35:00 NA
William S. Forsberg 61 35:00 NA
Paul Pisano 27 38:00 35:00
Peter Gschweng 52 35:04 NA
James Gravley 32 35:19 NA
Doug Asbe 58 35:30 NA
Ron Bolden 49 35:49 49:45
Jamie Fields NA 36:00 NA
Steve Kehm 52 36:14 NA
Jason Harris 35 36:21 NA
David Stidham 35 36:23 45:21
Rudy Maldonado 36 36:30 NA
Nir J 23 36:39 NA
Chadwick A Johnson 32 36:50 NA
Jonathan Cady 36 37:00 NA
Cameron 38 37:00 NA
Miki Durdic 27 37:14 NA
Roger Fournier 52 37:24 NA
Bob Hebler 32 37:40 NA
Edward J. Schmillen 46 37:42 NA
Garth Wojtanowicz 48 NA 37:44
Jason McGowan 37 38:00 NA
Ian Brooks 35 38:12 NA
Jeff Morris 57 NA 38:17
Tom Seeley 45 38:50 42:08
Lucas Kocak 33 39:00 NA
Dave Brudy 54 NA 39:00
Mark Hellenthal 41 39:15 NA
Daniel Ledesma NA 39:22 NA
DJ ROLEMODEL 26 39:28 NA
Brian Pendley 63 39:38 NA
Phil Wadsworth 61 NA 39:45
David Friedson 50 NA 39:47
Peter 22 40:00 52:00
Dave Eary 52 40:00 NA
David Jones 33 40:00 NA
Henry Hovland 11 40:00 NA
Virendra S Kunwar 29 40:10 NA
Jim Hutton 58 40:13 NA
Tom Gagen 70 41:00 NA
Mike Martin 53 NA 41:19
Kevin Rymer NA 41:19 NA
Mark Maiers 60 NA 41:22
Lawrence Shieh 36 41:31 NA
Tim Glasson 60 41:50 NA
Matt Bolterman 42 42:00 NA
Danny Flynn Williams 11 42:42 NA
Jared R 13 43:00 NA
Eric Vallieres 55 43:00 NA
Mick Coleman 51 43:00 NA
Jacob Hall 36 43:30 NA
Dave DRB 46 NA 44:00
Jonathan Mulder 38 44:00 NA
Philip Nicholson 35 44:00 NA
Truman Williams 16 44:19 NA
Nir J 23 44:19 NA
TC 39 45:00 30:00
Troy Engel 47 NA 45:00
JT 54 NA 45:00
Marc Perlmutter NA NA 45:00
Gabe Guzman 45 45:00 NA
Drew Wilson NA 45:31 NA
Kevin Watkins 57 45:50 NA
Jeff Luebker 54 NA 46:00
Jeff Cottingham 48 46:14 NA
Tito Craige 70 46:24 NA
Brad Brown 36 47:00 NA
Jimbo from Virginia 50 47:00 NA
Reid Gottschalk 26 NA 47:05
Craig Bermeister 48 47:54 NA
Jon Voyles 48 49:00 47:00
Ricky Dua 32 48:00 NA
Bob Oughton 64 49:40 49:02
Barry Kissell 70 50:00 NA
David Brudy 59 NA 51:37
Rizwan Mirza 26 52:00 NA
Kim Ferguson 26 NA 53:00
Craig Tibke 64 54:32 NA
Bob Harrison 71 55:00 NA
Caden Zeidler 8 55:00 NA
Gideon Noah and Matthew 20 55:00 NA
Joe Mingo 28 55:14 NA
Marty Paul 74 NA 55:50
Chris Bird 49 56:00 NA
Matt Donaldson 33 NA 56:08
Colby Grijalva 8 NA 57:00
Ben Grijalva 11 NA 57:00
Jim Flaherty 59 58:00 NA
Phil Wood 64 58:19 NA
Dan Webb 62 58:36 NA
Bob Batchelor 58 NA 59:00
Bob Hebler 31 59:00 NA
Brandon Jackson 38 59:26 NA
Mark Gnar 31 NA 59:40
Bob Shannon 56 60:00 NA
Aaron Dunn 15 60:00 NA
Rodney Utley NA 60:00 NA
Steven Downing 58 61:00 NA
Ken English 40 61:00 NA
Nick Picone 66 NA 61:41
Gilles Brisson 65 62:00 NA
Bob Smith 55 62:00 NA
Thomas Holubik 65 62:00 NA
Timothy Holubik 28 62:00 NA
Seb Hurt 6 63:17 NA
Declan H. 8 65:00 NA
Caiden H. 10 65:00 NA
Andrew H. 46 65:00 NA
Markus Waldmann 45 NA 66:00
Michael Randolph NA 66:00 NA
Jerry Grethen 78 67:00 87:00
Hallie’s Grandpa 56 NA 68:00
George Peterson 78 71:00 NA
West Hyer 28 74:47 NA
Kaleb Devier 28 74:47 NA
Kyle Stutz 25 74:47 NA
Paul Agnew 69 75:00 NA
Randy Brown 54 75:00 NA
Robert Tarasovich 57 76:00 NA
Richard Stanchfield 58 77:00 NA
Ed Binford 65 NA 77:00
Ivy Jasset 54 80:00 NA
Greg Hanson 55 NA 84:00
Tyler Duganiero 9 90:00 NA
Michael Constantine 39 90:00 NA
Allen Fuqua 42 NA 90:00
Bryan Reece Clark 28 NA 90:00
Mark Hyme 60 90:00 NA
Sean Morin 27 94:00 NA
Vic Massara 76 95:00 NA
Jim Kuhn 64 105:00 NA
Harvey Bottoms 61 NA 115:00
Harvey Bottoms 61 NA 115:00
Nathan Smack 41 NA 150:00

 

 

Want to be listed on the site?

If you would like to have your climb times listed, Please fill out the contact form below and include your name, gender, age, trail(s) and ascent time(s). Check out our Camelback Climber Products for yourself or a friend!

    //]]>