FEMALE CLIMBERS

Camelback Mountain Climbers

Become a Camelback Climber and view times of the fastest climbers in Phoenix. Speedster or not, go ahead scroll down & post your time, as just reaching the summit is a heck of an accomplishment – (prove it with merchandise). Click here for information or pictures of the Echo Canyon and Cholla trails. Don’t want to hike it alone? We’ll guide you up!

Name Age Echo Canyon Ascent Cholla Ascent
Lisa Kravetz 45 21:30 NA
Naci Melzer 43 22:01 NA
Elizabeth Tobin 27 23:15 NA
Jessica Dunn 26 24:37 NA
Lindsay Martos 31 24:45 NA
Shannon Ruth In honor of Julie Hancock 34 25:12 NA
Christina Rico 18 25:16 NA
Krista Simonson 30 25:16 27:00
Emily Simarski 23 25:28 NA
Kyndal Sorenson 23 25:57 NA
Kelly Krawczykowski 26 25:58 NA
Amy Nelson 26 26:35 NA
Phuong A. 44 26:58 NA
Ramsey Weyenberg 27 27:52 NA
Lisa Alfasi 48 28:00 27:36
Carly Pederson 21 28:38 NA
Diana LeDonne 49 28:48 28:38
Lanie Bird 34 28:48 NA
Shalon Clarke 35 28:52 NA
Sally Borg 48 29:00 NA
Kayla Sorci 28 29:32 NA
Kim Smith NA NA 29:34
Rachel Forte NA 29:54 NA
Alexis Thompson 15 30:00 40:00
Krista Becka 31 30:00 NA
Annette Heinemeyer 50 30:06 NA
Rebecca Adams 44 30:16 NA
Jennifer Stone 47 30:20 NA
Amy Strohmeyer NA 30:30 NA
Juliana D 28 31:00 NA
Emily Glynn 24 31:30 NA
Anjelita Velasco 23 NA 32:00
Vanessa Matossian 39 NA 32:04
Lisa Dee 63 32:47 NA
Rachel B 39 34:00 NA
Laurie Hendel 37 34:00 42:00
Esther Rojas 22 34:00 NA
Val Gal 43 34:10 36:00
MH 24 34:50 NA
Leslie Waller 31 34:58 NA
Kim Borick NA NA 34:58
Alison Knopic 24 35:00 NA
Christine Lee 47 35:00 NA
Angela Collins 32 35:03 NA
Jennifer Stewart 51 35:06 NA
Laura Marie Mlachak 51 35:30 NA
Jane Balander 54 35:56 NA
Jess Lee Marshall NA 36:04 NA
Sarrah Black 23 36:23 NA
Jennifer Cory 45 36:25 NA
Ilona Cannavo 41 37:00 NA
Heidi McNeil 60 NA 37:00
Kristen Miraglia 30 37:30 NA
Ariel Gardner 25 38:00 NA
Tiffany Samson 32 38:46 47:18
Laura Mlachak 46 39:00 NA
Kimmmi Rollins 45 39:54 NA
Katelyn Kieleszewski 26 40:00 NA
Jessica Graber 26 40:00 NA
Mary Ann Rideout 48 NA 40:00
Anika Hovland 14 40:00 NA
Cynthia Spaziani 54 40:30 NA
Rachel Davidson 57 41:00 NA
Storm Matossian 15 NA 41:12
Cassie Hooper NA 41:30 NA
Cassidy Clements 25 41:50 NA
Barb Walker 62 42:00 NA
Allison Bolterman 12 42:00 NA
Carla Grace 54 NA 42:00
Anna Ormsby 58 NA 42:00
Kathie Osborne 48 42:04 NA
Libby Quichocho 35 42:36 NA
Cat Flynn 18 42:42 NA
Lara Miller 51 NA 43:00
Beth Nicholson 32 44:00 NA
Stephanie Sterling Dow 58 44:44 NA
Sarah Grom 19 NA 44:53
Robyn 26 45:00 45:00
Cat Sullivan 50 45:00 NA
Henrietta Yazzie NA 45:00 NA
Savannah McClung 24 46:00 NA
Molly Tlas 54 47:00 NA
Laura Tatman 49 48:00 NA
Abigail Mulvey 24 48:12 NA
Katie Bromley 34 48:47 NA
Susan 38 49:00 NA
Emma R 8 49:00 NA
Racheal Hovland 42 49:00 NA
Jenny Hickory 39 50:00 NA
Desiree Jean 35 NA 50:15
Katie Abernathy NA 52:00 NA
Marcey Oja NA 52:00 NA
Barb Walker 70 53:00 NA
Weslie G on Daddy’s Back 1 53:00 NA
Paige Donnelly 52 53:40 NA
Emma Grunwald 10 54:10 NA
Suetta Harrison 70 55:00 NA
Stephanie Valdez 35 55:00 NA
Mollie Hunt 35 55:00 NA
Maureen Sullivan 56 NA 55:24
Marianne Vaughn 62 56:00 NA
Christine Salvesen 47 56:20 NA
Christy Hetherington 42 NA 57:00
Debra Johnson 55 NA 57:00
Lianne 44 58:00 NA
Meghan Tibbs 6 60:00 NA
Megan H. 10 NA 60:00
Katie Weaver 28 NA 60:00
Arihana Valdez 30 60:00 NA
Tiffany Griffin 30 NA 60:00
Vivian Emery 49 60:00 NA
Michelle 55 60:00 60:00
Jewels Johnson 57 60:00 NA
Kristen Helms NA NA 60:00
Molly McCann NA NA 60:00
Kaolin English 16 61:00 NA
Colleen English 40 61:00 NA
Joy Love 36 61:00 NA
Debbie Barreira 47 NA 62:00
Charley Thompson NA NA 62:00
Julie Schwartz 50 70:00 63:00
Jenny Mulcahy 52 65:00 NA
Josey Hu 19 NA 65:00
Jane Waldmann 38 NA 66:00
Amy H. 42 67:00 NA
Betsy Burns 47 68:00 NA
Jessica Kirsh 30 68:00 NA
Renee Lukan 47 NA 70:00
Deborah Stanchfield 57 70:00 NA
Jennifer Bickford 24 NA 70:00
Celia Gray 58 NA 70:00
Lisa Flowers 57 NA 70:00
Lindsay Radford 26 73:04 NA
Demi 46 75:00 NA
Patty Stanchfield 46 75:00 NA
Michaele Haas 47 NA 75:00
Sabrina Zeidler 46 75:00 NA
Kiyoka Nagasaka 17 75:00 NA
Sarah Agnew 34 75:00 NA
Jennifer Agnew 35 75:00 NA
Carlota Vargas 66 81:00 NA
Shannon Sluiter NA 82:00 NA
Leticia Visitacion 44 87:00 NA
Ariana Ornelas 4 90:00 NA
MV Housewives 30 NA 90:00
Denise Smith-Clark 50 NA 90:00
Leslie Heyer 44 91:45 NA
Rosa Nigoa 52 96:00 NA
Beatris Alvarado 34 96:00 NA
Christina Lobraco 57 105:00 NA
Rebecca Friesen 43 109:00 NA
Sherri Villarreal 62 NA 120:00
Heather Anthony NA 120:00 NA
Shelly Parker 41 NA 130:46
Bonnie Boyd 54 135:00 NA
Mila C 57 NA 210:00

Want to be listed on the site?

If you would like to have your climb times listed, Please fill out the contact form below and include your name, gender, age, trail(s) and ascent time(s). Check out our Camelback Climber Products for yourself or a friend!

    //]]>